Vagtfirma København – Vagtselskab

Københavns Vagtservice ApS er et lokalt vagtfirma med fokus på vagtydelser til erhvervslivet og den offentlige sektor.

Vi kan levere vagter 24 timer i døgnet, og giver leveringsgaranti på alle opgaver, så I med sikkerhed kan regne med at hele opgaven løses uden afbrydelser.

Vi leverer altid erfarne vagter, med gode kvalifikationer indenfor vagtservice, risikostyring, konflikthåndtering, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Vores profil:
  • Lokalt vagtfirma i København.
  • Betjener kun institutioner, erhvervskunder, stat og kommuner.
  • Levering af vagtydelser 24 timer i døgnet.
  • Leveringsgaranti på store og små opgaver.
  • Erfarne vagter der sikrer en gnidningsfri opgaveløsning.
  • Trænet i konfliktnedtrapning og konflikthåndtering.
  • Fleksibel, professionel og præsentabel.
  • Vi leverer et bredt udvalg af vagtydelser, læs mere om vores vagtprodukter

Vagter til psykiatrien (Vagtfirma København)

Vi leverer erfarne vagter til bosteder og psykiatrien i København og omegn. Vores vagter kan indsættes til at beskytte medarbejdere og beboerne på stedet, så sikkerheden og trygheden reetableres. Vagterne er uddannet indenfor konfliktnedtrapning, selvforsvar og beskyttelse af tredje person, magtanvendelses teknikker og paragrafferne i serviceloven, aggressionshåndtering og voldsforståelse samt håndtering af psykisk syge samt borgere med hjerneskader. Vores vagtpersonale kan også fungere som vikarkorps til det faste personale ved ferie og sygdom. Der er dog visse arbejdsopgaver som vores personale ikke må varetage, f.eks. at give en borger medicin. Det er muligt at rekvirere vores brochure “Handlingsplan ved vold mod personale på bosteder”. Brochuren beskriver hvad man som bosted skal være opmærksom på når en borger bliver udadreagerende og hvordan et vagtselskab kan hjælpe jer efterfølgende.

Vagter til byggepladser (Vagtservice København)

Vi leverer vagter til byggepladser i hele hovedstadsområdet og Nordsjælland. Vi kan levere alt fra en stationær vagt til byggepladsen, samt lukkerunde, tilsyn og video-overvågning.

Stationær vagtordning

Stationær vagtordning er vores mest sikre produkt. Vagten er til stede hele aftenen og natten i et forud aftalt tidsrum, f.eks. fra kl. 19-06. Vagten starter med at notere hvilke håndværkere der evt. er tilbage på pladsen. Herefter går han en lukkerunde hvor alle porte, døre, vinduer, kaffemaskiner og varmt værktøj slukkes. Natten igennem går vagten kontinuerligt runder og noterer mistænkelige observationer i sin vagtrapport, der vil blive taget hånd om episoder som kræver handling. Og ud over at forhindre tyveri og hærværk så er vagten også opmærksom på andre farer som f.eks. brand- og vandskade.

Lukkerunde og tilsyn

Hvis I ikke ønsker en stationær vagt på byggepladsen, men blot ønsker at sikre jer at byggepladsen er korrekt lukket så kan I bestille vores vagtpatrulje som kører fast imellem virksomheder til at komme og lukke alle porte, døre og vinduer f.eks. hver aften eller kun mandag-fredag. Vagten lukker porte, døre og vinduer, og slukker lys og kaffemaskiner. Inden vagten forlader stedet sendes en vagtrapport til byggeledelsen. Lukkerunden kan med fordel suppleres med tilsyn, hvor vagten kommer tilbage i løbet af natten og fører opsyn med pladsen.

Video-overvågning med respons

Normalt er videoovervågning noget som man kan spole tilbage på for at se hvad der er sket i løbet af natten på byggepladsen. Men nu er det muligt at leje vores video-overvågningsløsning med respons. Vi opsætter kameraer med wifi forbindelse så vores vagtcentral kan holde øje med byggepladsen hele natten. Hvis en bil eller person bevæger sig ind på området vil en bevægelsesalarm straks blive sendt til vagtcentralen, og vores personale vil med det samme kunne se hvad der sker hos kunden. Herefter vil en alarmpatrulje blive sendt til stedet. Ved indbrud / tyveri / brand vil politiets alarmcentral straks blive informeret og anmodet om assistance.

Sikkerhedsvagter til virksomheder og kommuner

Vi leverer uddannede og uniformerede sikkerhedsvagter til virksomheder og kommuner i København og hovedstadsområdet. Specialtrænet indenfor selvforsvar, konflikthåndtering og aggresionshånd- tering. Sikkerhedsvagten har en moden udstråling, er rolig og velovervejet og trænet i krisestyring. Sikkerhedsvagten kan gå sikkerhedsrunder, udføre adgangskontrol, føre opsyn med virksomheden og tilkaldes ved behov. TLF.: 24 20 11 01 – MAIL: INFO@KVAGT.DK

Samarbejdspartnere (sponsoreret) – Vagtselskaber i hovedstadsområdet

Dansk Sikkerhedsvagt | Vagtfirma Fyn og Odense | Vagtfirma Bagsværd | Vagtselskab Hillerød